Внимание! Если форум не работает на navagrad.ru и нет переадресации на novogrudok.forum-top.ru, вручную забиваем в поиск novogrudok.forum-top.ru или navagrad.ru. Форум работает на двух доменных адресах с переадресацией друг на друга (на одном из адресов форум точно работает...).

Подпись автора

Ўжо позна. Мрок вясенняй ночы на вузкіх вуліцах ляжыць. А мне - вясёла. Блішчаць вочы, i кроў ад шчасця аж кіпіць. Іду я радасна, харошы, знікае з сэрца пустата... А пад рызінавай калошай ціхутка хлюпае слата. (с) Максім Багдановіч